SAĞLIK TURİZMİ

İhtişam Turizm olarak sağlık turizminde, Türkiye’nin en tanınmış hastaneleriyle işbirliği  içerisinde uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Etik ilkeler ışığında sektörde öncü uygulamalarla fark oluşturmak için, sağlık turizminde dünya markası olma misyonu ile ilk adımımızı,  İhtişam Turizm aracılığıyla şifa arayan ilk hastamız ile beraber Şubat 2000’de attık.

Bilgi ve birikimlerimizi yakın ilgi ile birleştiren sağlık personelimiz, hasta odaklı hizmet anlayışımız,  ileri tıp teknolojisi ile donatılan tanı-tedavi ünitelerimiz,ve konforlu hasta odalarımız ile sağlıkta güvenin adresi olmaya devam ediyoruz.

Tüp Bebek, Genetik, Kalp ve Damar Cerrahisi, Organ Nakli, Onkoloji, Beyin Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Göz Hastalıkları gibi bölümleri ile uluslararası üne sahip olan Özel  hastahanelerle ; diğer Cerrahi Bilimler, Kalp Sağlığı, Kadın Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Robotik Cerrahi, İnme, Kemik İliği Nakli gibi branşlarda referans merkezidir.

Türkiye’de pek çok ilke imza atarak sağlık hizmetleri standardının yükselmesine öncülük eden özel hastahaneler, uluslararası tanı-tedavi yöntemleri ile de ülkemizi yurtdışında başarılıyla temsil etmektedir.

Türkiye ve Dünya’da standartlara uygun şekilde hizmet veren öncü firmalardan olmak için üstün çaba sarf ettik etmeye devam ediyoruz.

Dünyanın bir çok ülkesinden hasta kabul eden ihtişam turizm  her yıl daha fazla sayıda insana güvenli bir ortamda tedavi olmanın rahatlığını yaşatan, bir dünya markası yolunda ileriye ve geleceğe  adım atmaktadır.

“Çünkü Sağlığınız Değerli”

Dünyada sağlık maliyetlerinin artması, bazı tedavilerin kendi ülkelerinde yapılmaması, ülkeler arasında işbirliğinin artması, ulaşımda kolaylıkların olması, sağlık hizmet kalitelerinin dünyanın farklı bölgelerinde gelişmesi ile dünyada sağlık turizmi kavramı gelişmiştir.

Sağlık turizmi, kişilerin sağlık hizmeti almak amacı ile farklı ülkelere tedavi amaçla yaptığı seyahatlerine denir.

Sağlık Turizmi genellikle 4 ana başlık altında toplanmaktadır.

1- Termal sağlık turizmi

2- Medikal Turizm

3- Yaşlı Turizmi

4- Engelli turizmi

Sağlık turizmi, hastaların ve hasta ailelerinin rahatlığını sağlamak için tıbbi seçenekleri sunmayı hedeflemektedir.

Gelişmiş ülkelerdeki eğitim ve refah seviyesinin yüksek olmasına paralel olarak sağlık hizmetleri sunumu da yüksek maliyetli olmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusun sağlık ihtiyaçları ve sağlık giderlerinin payı her geçen gün artmaktadır. Sosyal güvenlik maliyetlerinin artan giderleri sosyal güvenlik kurumlarını zorlamaktadır.

Bu sıkıntıları aşmak için, gelişmiş ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları ve özel sigorta kurumlarının kaliteli tıbbi hizmet sunan ve yakında yer alan ülkelerle paket anlaşmalar yaparak sağlık hizmetlerini düşük maliyetli alma çabaları görülmektedir.

Son yıllarda, Türkiye’nin de gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sağlık hizmetleri sunmasından dolayı dünyanın dört bir yanından tedavi amacıyla turistler gelmektedir. Özellikle 1990’lı yıllar sonrasında kamu sağlık hizmetlerine ilaveten özel sektörün de sağlık hizmetlerine ciddi yatırımlar yaptığı görülmüştür.

Bu gelişmeler sonucunda, Avrupa standartlarıyla yarışabilecek düzeyde özellikle büyük illerde özel sağlık kuruluşları artmaya başlamıştır. Yapım ve işletme bakımından yüksek maliyetleri olan söz konusu sağlık tesislerinin yurt dışı pazarlara açılması bu maliyetlerin azaltılması açısından giderek zorunlu bir durum almaktadır. Ayrıca, coğrafi konumu ve sağlık sektöründeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü sağlık turizminde Türkiye’nin önemli avantajları arasındadır. Sağlık turizmi tıbbi amaçlı gelen hastaların yanı sıra ülkemizde ki doğal zenginlikler sayesinde kaplıca ve termal suları ile şifa sunmaktadır.

Sağlık Turizm ;

Sağlık; sadece bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışını değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasını ifade etmektedir.(1)

Turizm; Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla başka bir ülkeye yapılan gezilerdir. Aynı zamanda turizm, bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür. Turistik gezi, insanların sadece bir yerden bir yere gitmesi değil kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak da iletişim içinde olmalarıdır. (2)

Sağlık Turizm ; 

Bu bilimsel tanımlardan sonra sağlık turizmini açıklayacak olursak; sağlık turizmi bireyin sağlığına kavuşmak için kendi ülke sınırlarından çıkıp, başka bir ülkede tedavi görmek istemesidir. Dünyada ve ülkemizde sağlık turizmi son yıllarda hızla yükselen bir trend olup çok önemli bir alternatif turizm çeşididir. Ancak sağlık turizminin diğer turizm türlerinden farkı; yeni bir turizm şeklinin oluşması için gayret gösterilmemiştir. Tamamen kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Ne zamanki tedavi için Türkiye’yi tercih eden hastaların döviz bıraktığı görüldü, hasta yerine müşteri kavramı kullanılmaya başlandı, sağlık turizmi diye bir kavram da ortaya çıkmış oldu.

 

Daha Detaylı Bilgi İster Misiniz?

Numaranızı bırakın sizi arayalım

    İhtişam Turizm'den Bazı Haberler